Bagermester Christian Hansen Lorentzen og hustru Helene Louise f. Nissen.


Chr. H. Lorentzen var først bager i Rens (Rens Nørredam 2) senere Bajstrup for til sidst at flytte til Store Jyndevad.

Sønnerne er til venstre Carl (f. 1907), som senere blev købmand i Store Jyndevad og 

til højre Christian (Kedde Bache f. 1904), som overtog bageriet i Store Jyndevad efter faderen.

Del siden